Kalite Politikası

Evsel ve endüstriyel atıkların yönetimi, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, evsel ve endüstriyel atıkların ileri termal bertarafı ve enerji geri kazanımı yolu ile elektrik üretimi, evsel ve endüstriyel atıkların ara depolanması ve nakliyesi konularında mühendislik, danışmanlık ve projelendirme, araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürüten şirketimiz Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliğini, Entegre Yönetim Sistemi olarak benimsemiş olup, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki gibidir.

Doğal Kaynak Kullanımında Çevreye Saygı

Gereksiz doğal kaynak kullanımını önlemek, atığı kaynağında azaltmak, atığın geri dönüşümü ve geri kazanımını arttırmak için çalışmalar yapmak. Atıklar için uygun bertaraf etme tekniklerini kullanmak.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliklerinin Kontrolü

Çalışmalarımız sonucu oluşabilecek gaz emisyonu, atık ve gürültü düzeyini sistemli olarak azaltmak, bunun sürekliliğini sağlamak.

Riskler ve Kazalar

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirlemek ve incelemek. Riskleri azaltmak ve kazaları önlemek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek. Çalışanlarımızın yaptıkları işlerden dolayı sağlıklarının bozulmasını engellemek.

Mevzuata ve Sektörel Yüklenimlere Uyum

Yürürlükteki mevzuata ve sektörel yükümlülüklere uymak, mevzuatın iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak.

Müşteri Memnuniyeti

Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuyetini esas almak ve bu doğrultuda onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek, daha fazlasını vermek amacıyla çalışmak.

Sürekli Gelişim

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimiz’in şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Teknolojinin Takibi

Yeni teknolojileri ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek, yenilikçi ve öncü olmak.

Eğitim ve Bilinçlendirme

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimiz için gerekli olan tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını kültürümüzün sürekli bir parçası olacak şekilde devam ettirmek. Çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin, tedarikçilerimizin ve toplumun çevre duyarlılığının arttırılmasına dönük faaliyetleri desteklemek.

Tedarikçilerle İşbirliği

Mevcut süreçlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, tüm malzeme ve hizmet teminlerinde olumsuz çevre etkileri en az olan malzemelere ve etkinliklere öncelik vermek. Tanımlanmış önemli çevresel etkiler ile ilgili faaliyetleri olan müteahhitlerin ve tedarikçilerin çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahütlerini dikkate almak. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi’mize uygun mal ve hizmet tedarik etmeleri için tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde çalışmak.

Herkesin Katılımı

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimizi, tüm çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin etkin katılımı ve sorumluluk paylaşımı sayesinde iş yapma ilkelerimizin bir parçası haline getirmek.3. taraflarla, hissedarlarımızla çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarla kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunmak. Yetkili makamlar ve ilgili yerel idari makamlarla, şahıslarla, cemiyetlerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla şirketin faaliyetleri ile ilgili konularda işbirliğinde bulunmaktır.