Atık yönetimi hiyerarşisi olarak kaynağında azaltma ve ayrıştırma, geri dönüşüm ve geri kazanıma öncelik veren Recydia A.Ş., ikincil hammadde geri kazanımına ve atıktan enerji üretimine sürdürülebilir kalkınma açısından ayrı bir önem vermektedir.

Atıkların özelliklerine göre seçilen aerobik ve anaerobik biyolojik işlemler veya piroliz gibi ileri termal işlemler sonucunda üretilen biyogaz veya sentetik gaz elektrik motorlarında yakılması suretiyle elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir.

Atıktan enerji üretiminin bölgesel kalkınma modelleri üzerinde olumlu ve doğrudan bir etkisi vardır. Atıktan enerji üretimi, depolanmaya giden atık miktarının en aza indirgenmesi açısından, geri dönüşüm faaliyetlerinden sonra entegre atık yönetiminin tamamlayıcı bir modülüdür.

Recydia A.Ş. hem ileri termal işlemlerle atıktan elektrik üretimi, hem de biyolojik işlemler ile ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) ve elektrik üretimi konusunda uzmanlaşmıştır.

Gerek yurtdışında gerekse kendi tesislerinde endüstriyel ölçekte tesisler kuran Recydia A.Ş. bu tecrübelerini yerel yönetimlerle paylaşmaktadır.