Atık yönetimi atıkların niteliklerine göre tümleşik olarak kurgulanması ve uygulanması gereken bir yetkinliktir. Recydia A.Ş., endüstriyel ve belediye atıklarındaki tecrübesi ile entegre tesisler kurmakta ve işletmektedir.

Atık, yapısı itibariyle heterojen, mevsimsel ve bölgesel olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle iyi bir atık yönetimi atığın tüm niteliklerinin dikkate alındığı esnek ve verimli tesislerin kurulumunu gerektirir.

Atık yönetiminden hedeflenen; alıcı ortamlardan hava, su, toprak kirliliğine neden olmayacak şekilde atığın miktarlarının en aza indirgenmesidir.

Avrupa Birliği yönelim ve standartlarını da aynı zamanda dikkate alan Recydia A.Ş. yenilikçi ve en son teknolojilere dayalı çözümler üretmektedir.