VİZYONUMUZ

Cementir Holding Grubu’na sürdürülebilir çeşitlendirme fırsatı sağlamak için Türkiye’deki Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji işini geliştirmek ve uluslararası düzeyde uygulamak.

Çevreyi korumaya ve ekonomik büyümeye, sürdürülebilir kaynak yönetimiyle katkıda bulunarak, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji sektöründe teknolojik altyapısı ile bilinen bir lider olmak.

MİSYONUMUZ

En iyi teknolojileri kullanan, odaklanmış, dinamik ve deneyimli bir organizasyon ile endüstriyel ve geri kazanılabilir atıkların yönetimi, bertarafı ve atıktan enerji üretiminde etkili, tümleşik ve çevre paydasında sürdürülebilir çözümler sunmak.