Recydia, entegre atık yönetimi ve atıktan enerji eldesinde yenilikçi, ispatlanmış, güncel teknolojilere dayalı "Sürdürülebilir" çözümler sunar.
Recydia, entegre atık yönetimi ve atıktan enerji eldesinde yenilikçi, ispatlanmış, güncel teknolojilere dayalı "Sürdürülebilir" çözümler sunar.
Recydia, entegre atık yönetimi ve atıktan enerji eldesinde yenilikçi, ispatlanmış, güncel teknolojilere dayalı "Sürdürülebilir" çözümler sunar.
Recydia, entegre atık yönetimi ve atıktan enerji eldesinde yenilikçi, ispatlanmış, güncel teknolojilere dayalı "Sürdürülebilir" çözümler sunar.
Atık Yönetimi

Atık yönetimi atıkların niteliklerine göre tümleşik olarak kurgulanması ve uygulanması gereken bir yetkinliktir. Recydia A.Ş., endüstriyel ve belediye atıklarındaki tecrübesi ile entegre tesisler kurmakta ve işletmektedir. Atık, yapısı itibariyle heterojen, mevsimsel ve bölgesel olarak değişkenlikler göstermektedir. Bu nedenle iyi bir atık yönetimi atığın tüm niteliklerinin dikkate alındığı esnek ve verimli tesislerin kurulumunu gerektirir. Atık yönetiminden hedeflenen; alıcı ortamlardan hava, su, toprak kirliliğine neden olmayacak şekilde atığın miktarlarının en aza indirgenmesidir. Avrupa Birliği yönelim ve standartlarını da aynı zamanda dikkate alan Recydia A.Ş. yenilikçi ve en son teknolojilere dayalı çözümler üretmektedir.

Çevre Yönetimi

Çevre yönetimi çok boyutlu ve uzmanlık gerektiren bir konu olup; alıcı ortamların, flora ve faunanın bugünden geleceğe korunması çabasının ortaya konmasıdır. Recydia daha yaşanabilir bir çevre için çalışmaktadır.

  • ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ
  • ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ