Bizden Haberler

8. Türktay Panelindeydik

27.10.2017

8. TÜRKTAY Paneli, T.C. Çevre ve Şehirclik Bakanlığı başta olmak üzere, Türkiye Belediyeler Birliği, Tübitak MAM, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Rekabet Kurumu’nun yanı sıra pek çok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenerek, Atık ve geri dönüşüm sektörünün önde gelen kuruluşlarının işbirliğiyle 18 - 19 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara HILTON-SA ‘da gerçekleştirildi.  

Recydia A.Ş. nin de sponsoru olduğu ve aynı zamanda 2 farklı alanda konuşmacı olarak katıldığı “Sanayi, Enerji ve İstihdam İçin En Stratejik Yerli Kaynak ATIK” ana temalı; Atık Yönetimi’nin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının tüm detaylarıyla ele alındığı panelde;

Recydia A.Ş. Grup Pazarlama Satış Direktörü Galip Tekiner “Endüstriyel Atıkların Yönetimi ve Denetimi” başlıklı konuşmasında endüstriyel atık sektöründeki sorunlara ve denetimlerle ilgili eksikliklere yer vermiş, Recydia A.Ş. Ürün Satış Müdürü Ali Alper Ünsal ise “Atıktan Türetilmiş Yakıtların Kullanım Alanları” başlıklı konuşmasında, özellikle Türkiye’deki evsel atıkların içerisindeki enerjinin ve hammaddenin düzenli depolanma alanlarına gömülmemesi için ATY üretiminin ve kullanımının önemini belirtmiştir.

Recydia A.Ş. nin katkılarından dolayı ödül aldığı panelde, Galip Tekiner ‘e, Tüm Aküder Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akalp tarafından plaket verilirken,  Ali Alper Ünsal da Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Dr. Caner Zanbak tarafından plaket almıştır.