Basında Recydia

"Seragazı Salımlarımızın Yüzde 9'u Atık Kaynaklı"

8.07.2012

Eko IQ

Evsel ve endüstriyel atıklarımızın neden olduğu sorunlar, zannedildiğinin aksine, çevre kirliliği, estetik sorunlar veya toprakların-suların zehirlenmesiyle sınırlı değil. Sorunun Küresel İklim Değişikliğiyle de ciddi bir ilişkisi olduğunu belirten Recydia Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, Entegre Atık Yönetimi'nin problemin çözümünde kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyor...