Basında Recydia

Recydia A.Ş. Genel Müdürü Kentsel Atık Yönetimi Eğitimin sunumuyla katkıda bulundu

27.03.2014

Avrupa Yatırım Bankası ve İller Bankası arasındaki “Belediye Finansman Aracı Altında Teknik Yardım ve Yatırım Desteği Hibe Anlaşması” kapsamında, 18-22 Mart tarihlerinde ‘Kentsel Atık Yönetimi Eğitimi REC Türkiye tarafından Ankara’da gerçekleştirildi. Recydia A.Ş. Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, eğitime ‘Türkiye, AB ve Dünyadan İyi Uygulama Örnekleri’ başlığı altında yaptığı sunum ile katıldı. Can, Hereko Kömürücoda projesinden verdiği örneklerle yola çıkarak yaptığı sunum sonrasında kendisine sorulan soruları yanıtladı.