Basında Recydia

Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm’ün Rolü

30.01.2015

Recydia A.Ş. Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ndeydi.
 
‘Şehrin Geleceği Geleceğin Şehri’ Bilinçli Kentsel Dönüşüm Zirveleri Panelinin İzmir bacağı Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı ile ÇİMENTAŞ ve EGİAD’ın sponsorluğunda 7 Ocak Perşembe İzmir Hilton Otel’de gerçekleşti.
 
Panele konuşmacı olarak katılan Recydia A.Ş. Genel Müdürü Oğuz Can, ‘Kentsel Dönüşüm Sürecinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm’ başlığı altındaki sunumunda kentsel dönüşüm sebebiyle oluşabilecek inşaat atıkları ve diğer çeşitli atıkların bir problem olmaktan ziyade geri dönüşüm sayesinde bir fırsat olabileceğinin altını çizdi. Atık yönetimi ve Geri Dönüşüm’ün her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de hayati önem taşıdığını vurgulayan Can, doğru bir şekilde yönetildiği müddetçe inşaat atıklarının zararlarının minimize edilip çevre ve ekonomiye katkı sağlayabileceğini belirtti. Bununla ilgili olarak sadece İzmir’de 15 yıl içinde Yapı stokunun yaklaşık % 40’ı yani 500 ila 700 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yer alacağını ve 35 ila 60 milyon ton İnşaat yıkıntı atığı oluşacağını ifade eden Can, bu atıkların sadece depolama ile yönetilmesinin mümkün olmadığını ve geri kazanılıp inşaat tuğlası, hazır beton, beton boru, parke taşı, rögar kapağı, asfalt dolgu malzemesi ve çimento gibi malzemelerin üretiminde kullanılabilmesi için yönetmelik, teşvik, lojistik gibi gerekli alt yapının oluşturulması gerektiğini söyledi.
 
Diğer yandan, vasfını yitirmiş taş ocakları ve maden ocaklarının islahı, nebati toprakların son derece itina ile yönetilerek tarım alanlarında ve rekreasyon alanlarında kullanımı sağlanmasını savunan Can, geri dönüşümün AB’ye uyum sürecindeki önemine de değinerek; konu ile ilgili rakamsal bilgilere de yer verdi ve  ‘AB 27 üyesiyle beraber plastik geri dönüşüm sektöründe 162.018 adet istihdam sağlamaktadır. AB atık yönetmeliklerinin yerine getirilmesi ile 2020 yılı itibariyle  42 milyar €’luk 400.000 kişinin çalıştığı bir geri dönüşüm sektörü oluşturulması hedeflenmektedir.’ dedi.
 
Konuşmasını ;  Türkiye Çevre ve Atık Yönetimi konusunda önemli gelişmeler kaydetmekle birlikte AB’ye uyum sürecinde kat etmesi gereken hala önemli bir mesafe bulunmaktadır. Yasal mevzuat uyumlaştırılmakla birlikte önümüzdeki dönemde denetim ve uygulamalarla ilerleme kaydetmesi beklenmektedir. Entegre planlama ve yatırımlara ihtiyaç duyulan sektörde kentsel dönüşüm fırsatı ile önemli bir kapasite gelişim fırsatı yakalanmaktadır. Bu fırsatı Türkiye’nin çok iyi değerlendirmesi elzemdir. Gelecek nesillere olan vediadır.’ diyerek bitirdi.