Basında Recydia

VI. Türk Alman Katı Atık Günleri - TAKAG 2015

2.06.2015

Recydia A.Ş., bünyesindeki Hereko A.Ş. ve Süreko A.Ş. ile beraber bu yıl altıncısı düzenlenen TAKAG’2015’e katılım sağladı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Stuttgart Üniversitesi tarafından sürdürülen bilimsel dayanışma neticesinde gerçekleşen Türk Alman Katı Atık Günleri’nin altıncısı (TAKAG’2015) İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. Yerli ve yabancı pek çok bilim insanının yanı sıra kamu ve özel sektörden ilgili kuruluşların, belediyelerin ve bakanlıktan temsilcilerin de katıldığı kongre’deki bu yılki ana tema; ‘’Teknolojiye Dayalı Kaynak Verimliliği ve Katı Atık Yönetimi’ydi. 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen kongre’yeRecydia A.Ş. 27 Mayıs’ta bünyesindeki Süreko A.Ş.’nin Kalite ve Çevre Şefi Özge Erbulundu tarafından yapılan şirket tanıtımıyla katıldı. Türkiye’de katı atık geri kazanım ve geri dönüşümü adına yapılan en büyük özel sektör yatırımlardan biri olan Recydia A.Ş. ve bünyesindeki şirketlerin tanıtımının yapıldığı sunumda; yapılan yatırımın yanı sıra teknik projelere de yer verildi. Kongre’nin Teknik ve Sosyal Gezi’sinin sponsoru olan Süreko A.Ş., tüm katılımcıları, 29 Mayıs Cuma günü Kula’daki verdiği köy kahvaltısında ağırladı. Kahvaltının ardından Süreko Kula tesisini gezen katılımcılara Recydia A.Ş. Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Galip Tekiner tarafından tesisin işleyişi hakkındabilgi verildi. Tesisteki tüm ünitelerin işleyişini yerinde anlatan Tekiner, daha sonra katılımcıların tesis ve atığın işleyişiyle ilgili sordukları sorular yanıtlandı. Yerli ve yabancı bilim adamlarından oluşan katılımcılar aldıkları bilgilerden ve tesisin işleyişinden çok etkilendiklerini dile getirdiler.