Basında Recydia

Türkiye’nin İlk Gold Standard Onaylı Geri Kazanım Tesisi HEREKO

29.12.2015

HEREKO’nun Türkiye’de ilklere İmza atan Mekanik Biyolojik Geri Kazanım Tesisi  Karbon Salım Azaltımı Gold Standard tarafından tescillendi

Çimentaş Grubu’na ait geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji şirketlerinden, İstanbul Kömürcüoda’daki  evsel atık geri dönüşüm tesisi; Hereko, Türkiye’nin karbon salım azaltımı Gold Standard tarafından onaylanan ilk geri kazanım tesisi olmayı başardı.

Hereko’nun Kömürcüoda’daki Mekanik Biyolojik Geri Kazanım faaliyetleri sonucu sağlanan sera gazı azaltımı geçtiğimiz hafta uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda başarıyla Gold Standard tarafından kayıt altına alınarak Birleşmiş Milletler metodolojilerine uygun olarak geçerlenmiştir.Hereko Kömürcüoda tesisi bu alanda ilk olmakla  beraber; ülkemizin ‘’düşük karbon ekonomisi’’ ne geçişinde ve ‘’döngüsel ekonomi’’ hedefinde de önemli bir adım olmayı da ayrıca başarmıştır. Yıllık ortalama 170.000 ton/yıl CO2-eazaltım sağlayan bu proje; yenilenebilir enerji ağırlıklı Gold Standard portföyünde Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konvansiyonu Paris Antlaşmasına bir başka katkı olarak ilkleri temsil etmektedir. Hereko’nun şubesi olduğu ana şirket Recydia A.Ş. Genel Müdürü Dr. Oğuz Can yaptığı açıklamada tüm Hereko çalışanları ve paydaşlarıyla beraber; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ AŞ. ve Gaia Karbon’a teşekkürlerini ilettiğini belirtti.